Akademický rok 2020/2021

Harmonogram záveru akademického roku 2019/2020 - termíny budeme ešte upravovať podľa aktuálnej situácie. Odporúčame priebežne sledovať stránku.

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2020 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.