Redaktorka

Eva Čerteková, č. dv. D7.23

 

Adresa redakcie

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

 

tel.: +421 2 6729 5723

e-mail:  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.