FROLKOVÁ, Anna

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

sekretárka
Miestnosť E8.20
E-mailová adresa
Telefón +421267295870