103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborný asistent
Miestnosť E8.26
E-mailová adresa
Telefón +421267295876