MIŠÚT, Martin, doc. Ing., CSc.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

docent
Miestnosť E8.09
E-mailová adresa
Telefón +421267295859
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13,00 – 13,30

Streda 12,00 – 13,30      

Pedagogická činnosť:
  • Databázové systémy
  • Softvérové inžinierstvo
  • Modelovanie podnikových procesov
Publikačná činnosť:

Výber z publikačnej činnosti

AFD Meranie kvality v kontexte e-vzdelávania / Martin Mišút.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-10 CD-ROM.

AFC Evaluation of ICT implementation into engineering education / Martin Mišút, Mária Mišútová.
In Advances in information technology : international conference 2013 : December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea / Editor: Garry Lee. - USA : Information Engineering Research Institute, 2013. - ISBN 978-1-61275-064-4. - ISSN 2070-1918. - S. 260-265.

AFC Communication impact on project oriented teaching in technology supported education. Kap. 47 / Martin Mišút, Katarína Pribulová. - VEGA 1/0247/10.
In Innovations and advances in computer, information, system science, and engineering. Part 1. - New York : Springer Science+Business Media, 2013. - ISBN 978-1-4614-3534-1. - ISSN 1876-1100. - S. 559-567.

AFC Quality of education improvement through adapted Kirkpatrick evaluation model / Martin Mišút, Katarína Pribilová, Mária Orolínová, Katarína Kotuláková. - OPV 2010/1.2/02-SORO, ITMS 26110230039, KEGA 010TTU-4/2012.
In Advances in education research : 2nd international conference on Education reform and management innovation (ERMI 2013) : December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea / Editor: Garry Lee. - Delaware, USA : Information Engineering Research Institute, 2013. - ISBN 978-1-61275-062-0. - ISSN 2160-1070. - S. 109-114.

AFG New way of teaching programming at university / Roman Horváth, Martin Mišút, Katarína Pribilová.
In 26. DIDMATTECH 2013 : abstrakty : medzinárodná vedecko-odborná konferencia : Győr, Západomaďarská univerzita, 4.-7. december 2013 / Editor: Veronika Stoffová. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. - ISBN 978-80-8122-086-9. - S. 51.

AFC New way of teaching programming at university / Roman Horváth, Martin Mišút.
In 26. DIDMATTECH 2013 : new technologies in science and education, 4th-7th december 2013, Győr / editor: Veronika Stoffová ; reviewers: Ondrej Baráth, Miroslav Chráska. - Győr : University of West Hungary, 2014. - ISBN 978-963-334-184-1. - S. 159-164.

AFC Informačné technológie v hodnotení = Information technology in assessment / Mária Mišútová, Martin Mišút.
In Trendy ve vzdělávání 2014 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference : Olomouc, 19.-20. 6. 2014 / Recenzenti: Otakar Sláma. - Olomouc : Agentura GEVAK, 2014. - ISBN 978-80-86768-89-2. - S. 234-238 CD-ROM.

AAA Selected issues of digital technology usage in mathematics education of engineers / Mária Mišútová, Martin Mišút ; reviewers: Ján Čižmár, Veronika Stoffová. - 1st ed. - Köthen : Hochschule Anhalt, 2015. - 185 s. [8,30 AH] [8,30 AH]. - (Scientific monographs). - ISBN 978-3-86011-085-0

ACB Úvod do štúdia informatiky [elektronický zdroj] / Martin Mišút, Martina Dányiová ; recenzenti: German Michaľčonok, Roman Horváth. - 1. vyd. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - online [100 s., 3,2 AH] [3,2 AH]. - Spôsob prístupu: http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/usi/. - ISBN 978-80-8082-774-8

ACB Databázové systémy 2 [elektronický zdroj] / Martin Mišút, Lucia Juhásová ; recenzenti: German Michaľčonok, Katarína Pribilová. - 1. vyd. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - online [150 s., 5,7 AH] [5,7 AH]. - Spôsob prístupu: http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/databazove-systemy2/. - ISBN 978-80-8082-775-5

AFC Measuring of quality in the context of e-learning / Martin Mišút, Katarína Pribilová. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0212409/1-s2.0-S1877042815017012-main.pdf.
In Procedia - social and behavioral sciences : Global conference on contemporary issues in education, GLOBE-EDU 2014 : 12-14 July 2014, Las Vegas, USA. - Great Britain : Elsevier Ltd., 2015. - ISSN 1877-0428. - Vol. 177 (2015), pp. 312-319 online.

AFC Assessment with information technology support / Mária Mišútová, Martin Mišút. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0212414/1-s2.0-S1877042815016985-main.pdf. - Popis urobený: 9.2.2016.
In Procedia - social and behavioral sciences : Global conference on contemporary issues in education, GLOBE-EDU 2014 : 12-14 July 2014, Las Vegas, USA. - Great Britain : Elsevier Ltd., 2015. - ISSN 1877-0428. - Vol. 177 (2015), pp. 300-305 online.

AFC Does ICT improve the efficiency of learning? / Martin Mišút, Milan Pokorný. - EU OPV-2010/1.2/02-SORO, ITMS26110230039, KEGA 010TTU-4/2012. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0212420/1-s2.0-S1877042815017000-main.pdf. - Popis urobený: 9.2.2016.
In Procedia - social and behavioral sciences : Global conference on contemporary issues in education, GLOBE-EDU 2014 : 12-14 July 2014, Las Vegas, USA. - Great Britain : Elsevier Ltd., 2015. - ISSN 1877-0428. - Vol. 177 (2015), pp. 306-311 online.

AFC Web based testing in science education / Marián Hosťovecký, Martin Mišút, Katarína Pribilová. - KEGA 119-005TVU-4/2010.
In Innovations and advances in computing, informatics, systems sciences, networking and engineering : lecture notes in electrical engineering. - Switzerland : Springer international publishing, 2015. - ISBN 978-3-319-06772-8. - ISSN 1876-1100. - Vol. 313, pp. 247-254.

ADM ICT as a mean for enhancing flexibility and quality of mathematical subjects teaching / Mária Mišútová, Martin Mišút. - KEGA 021STU-4/2011.
In Innovations and advances in computing, informatics, systems sciences, networking and engineering : lecture notes in electrical engineering. - Switzerland : Springer international publishing, 2015. - ISSN 1876-1100. - Vol. 313, pp. 247-254.