PROCHÁZKA, Peter, Ing.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

asistent/ka
Miestnosť E8.28
E-mailová adresa
Telefón +421267295878