SOJKA, Pavol, Ing.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

doktorand
Miestnosť E8.12
E-mailová adresa
Telefón +421267295862