• prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, VŠB-TU, Ostrava
 • Ing. Jozef Dúcky, NN Životná poisťovňa, a.s.
 • Ing. Hana Drake, MSc. FIA, 4-most Credit Risk Analytics Consultancy, London
 • Ing. Pavel Gašpar, PhD., PARTNERS poisťovňa, a.s.
 • Ing. Dušan Huťka, PhD., FIA, CERA, Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
 • RNDr. Martin Janeček, Ph.D., tools4f, Praha
 • Ing. Mária Kamenárová, PhD., FRM, Swiss Re Europe S.A., Slovensko
 • Ing. Jozef Koma, PhD., Union poisťovňa, a.s.
 • Ing. Natália Knošková, PhD., NN životná poisťovňa, Bratislava
 • Graham Luffrum, MA FIA, Slovenská spoločnosť aktuárov
 • Ing. Jana Tušimová, PhD., Wuestenrot poisťovňa, a.s.
 • Ing. Štefan Poláček, PhD., PwC Slovensko
 • Mag. Manuel Radler, UNIQA 4WARD, Slovensko
 • Ing. Marek Strežo, PhD., Union poisťovňa, a.s.
 • Mgr. Gábor Szűcs, PhD., FMFI UK, Bratislava
 • Mgr. Martin Šeleng, PhD.,UI SAV, Bratislava
 • doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., EF UMB, Banská Bystrica
 • doc. RNDr. Lucia Švábová, PhD., PEDAS ŽU, Žilina
 • Ing. Petra Uhrinová, PhD., Swiss Re Europe S.A., Slovensko
 • Ing. Iveta Uhrová, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Ing. Jozef Zelina, PhD., ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Ing. Zuzana Weber, Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava