Načítavam stránku...
 
Ing. Róbert Beliš, Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
Ing. Oliver Borko, ASSURE, s.r.o., Bratislava
Mag. Paul Buchner, UNIQA 4WARD, Slovensko
doc. RNDr. Ján Buša, CSc., EF TU Košice
Monika Cingelová, MSc. Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
Christopher David Daykin, MA FIA, Government Actuary´s Department London
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, VŠB TU Ostrava
Ing. Jozef Dúcky, Slovenská spoločnosť aktuárov
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., Fakulta podnikatelská, VUT Brno
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MU SAV Bratislava
Ing. Pavel Gašpar, PhD., Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., MU SAV Bratislava
Ing. Dušan Huťka, PhD., Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
Ing. Petra Chmelová, PhD., Swiss Re Europe S.A., Slovensko
Ing. Mária Kamenárová, PhD., UNIQA 4WARD, Slovensko, členka odborovej komisie FHI
Ing. Natália Knošková, PhD., NN životná poisťovňa, Bratislava
doc. Ing. Miloš Koch, CSc., MBA, Fakulta podnikatelská VUT Brno
Ing. Jozef Koma, PhD., Union poisťovňa, a.s.
RNDr. Aleš Kozubík, PhD., FRI UNIZA Žilina
Graham Luffrum, MA FIA, Slovenská spoločnosť aktuárov
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc., FMFI UK Bratislava
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc., Fakulta podnikatelská VUT Brno
Ing. Štefan Poláček, PhD., Wüstenrot poisťovňa. a.s.
doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.,FMFI UK Bratislava
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., Fakulta podnikatelská VUT Brno
Mag. Manuel Radler, UNIQA 4WARD, Slovensko
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Fakulta podnikatelská, VUT Brno
doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc., EF TU Košice
doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc., UPJŠ Košice
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., EF TU Košice
Mgr. Martin Šeleng, PhD.,UI SAV Bratislava
RNDr. Jana Špirková, PhD., EF UMB Banská Bystrica
Ing. Iveta Uhrová, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., MTF STU Trnava
Ing. Jozef Zelina, PhD., ČSOB poisťovňa, a.s.
prof. Ing. Dr. Zdeněk Zmeškal, VŠB TU Ostrava
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?