• Ing. Oliver Borko, ASSURE, s.r.o., Bratislava
 • Mag. Paul Buchner, UNIQA 4WARD, Slovensko
 • doc. RNDr. Ján Buša, CSc., EF TU Košice
 • Christopher David Daykin, MA FIA, Government Actuary´s Department London
 • prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, VŠB TU Ostrava
 • Ing. Jozef Dúcky, Slovenská spoločnosť aktuárov
 • prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., Fakulta podnikatelská, VUT Brno
 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MU SAV Bratislava
 • Ing. Pavel Gašpar, PhD.
 • Mgr. Jana Holešová, Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
 • doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., MU SAV Bratislava
 • Ing. Dušan Huťka, PhD., Zurich Insurance Company Ltd, Bratislava
 • Ing. Mária Kamenárová, PhD., Swiss Re Europe S.A., Slovensko, členka odborovej komisie FHI
 • Ing. Natália Knošková, PhD., NN životná poisťovňa, Bratislava
 • doc. Ing. Miloš Koch, CSc., MBA, Fakulta podnikatelská VUT Brno
 • Ing. Jozef Koma, PhD., Union poisťovňa, a.s.
 • RNDr. Aleš Kozubík, PhD., FRI UNIZA Žilina
 • Graham Luffrum, MA FIA, Slovenská spoločnosť aktuárov
 • prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc., FMFI UK Bratislava
 • prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc., Fakulta podnikatelská VUT Brno
 • Ing. Štefan Poláček, PhD., PWC Slovensko
 • doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.,FMFI UK Bratislava
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc., Fakulta podnikatelská VUT Brno
 • Mag. Manuel Radler, UNIQA 4WARD, Slovensko
 • prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Fakulta podnikatelská, VUT Brno
 • doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc., EF TU Košice
 • doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc., UPJŠ Košice
 • prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., EF TU Košice
 • Mgr. Martin Šeleng, PhD.,UI SAV Bratislava
 • RNDr. Jana Špirková, PhD., EF UMB Banská Bystrica
 • Ing. Petra Uhrínová, PhD., Swiss Re Europe S.A., Slovensko
 • Ing. Iveta Uhrová, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., MTF STU Trnava
 • Ing. Jozef Zelina, PhD., ČSOB poisťovňa, a.s.
 • prof. Ing. Dr. Zdeněk Zmeškal, VŠB TU Ostrava