Vážení študenti, 

pokiaľ potrebujete absolvovať povinný predmet z minulého akademického roku, v priloženom súbore nájdete príslušné termíny cvičení podľa fakúlt, predmetu a skúšajúceho.

Ak máte pridelený čas cvičení, v prípade problémov odporúčame kontaktovať priamo cvičiaceho.

Ak máte na výber z rôznych termínov cvičení, odporúčame dostaviť sa na cvičenie hneď v prvom týždni a v prípade nejasností kontaktovať príslušného cvičiaceho. Termíny cvičení z daného predmetu aj s vyučujúcimi si viete vyhľadať cez AIS. 

Rozpis

Čo robia aktuári a prečo sú pre spoločnosť nenahraditeľní?

Aktuári riešia úlohy v rôznych oblastiach poisťovne. Aktuár zodpovedá za to, aby bolo poistné nastavené primerane a aby rezervy poisťovne boli dostatočné. Vďaka tomu bude zabezpečené  naplnenie všetkých zmluvných požiadaviek voči klientom a oprávneným osobám.” vysvetľuje detaily práce Martin Kosztolányi, riaditeľ úseku aktuariátu v poisťovni Kooperativa.

viac na karierainfo.zoznam.sk

"Aktuárstvo nie je len o matematike a množstve čísiel, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ľudia na tejto pozícii sú zodpovední za množstvo procesov, robia špecifické a často kľúčové rozhodnutia pre strategické plánovanie a ochranu klientov."

Viac v článku na https://karierainfo.zoznam.sk/.

„Samozrejme, vysoký plat je super, no mne sa na aktuárstve páči aj niečo iné. Sme veľmi úzko spolupracujúca a nápomocná komunita. Navzájom sa podporujeme a pomáhame si, čo pri mnohých povolaniach vôbec nie je samozrejmosťou,“ uzatvára Patrícia Teplanová.

Počul si už o profesii aktuárstvo? Ak nie, nevadí. Vysvetlíme ti, kto aktuári sú, na čom pracujú a najmä prečo sa tento odbor oplatí študovať. Čítaj tu (zdroj: refresher.sk).

Slovenská spoločnosť aktuárov spolu s partnermi projektu spustila nový web aktuarstvo.sk, kde je možné nájsť všetko o aktuároch, ich povolaní aj o štúdiu...

Sledujte novinky z oblasti aj na sociálnych sieťach instagram.com/aktuarstvo.sk a facebook.com/aktuarstvo.