Všetky informácie o vyučovaných predmetoch Katedry matematiky a aktuárstva (literatúru, sylabus,...) nájdete na:  https://programy.euba.sk/fakulta/fakulta-hospodarskej-informatiky/