REIFF, Marian, doc., Ing., PhD.

103003 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie

docent koordinátor AIS
Miestnosť D8.23
E-mailová adresa
Telefón +421267295823
Konzultačné hodiny:

Podľa AiS

Pedagogická činnosť:
  • Operačný výskum
  • Operačný výskum v anglickom jazyku
  • Stochastické modely
  • Sieťová analýza
  • Logistika
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

  • Modely a metódy operačného výskumu

 

Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

  • Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum