Všetky predmety študijného programu Operačný výskum a ekonometria sú vyučované s podporou programovacích jazykov R alebo Python. Tieto dva programovacie jazyky aktuálne predstavujú hlavné analytické nástroje na prácu s dátami.