Načítavam stránku...
 

Publikačná činnosť

 1. Zlatica Ivaničová – Ivan Brezina – Juraj PekárOperačná analýza. Bratislava: IURA Edition 2007, ISBN 978-80-8078-176-7 
 2. Michaela Chocholatá – Zuzana Čičková – Andrea FurkováOperačná analýza – zbierka príkladov. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-177-4 
 3. Michal Fendek – Eleonóra Fendeková: Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-180-4 
 4. Adriana Lukáčiková – Martin LukáčikEkonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: EKONÓM 2008, ISBN 978-80-225-2614-2  ERRATA
  Dáta v príkladoch 
 5. Ivan Brezina – Zuzana Čičková – Marian ReiffKvantitatívne metódy na podporu logistických procesov. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2648-7 
 6. Kvetoslava SurmanováÚvod do ekonometrie : praktikum. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2693-7
  Dáta v príkladoch 
 7. Marián GogaInput-output analýza. Bratislava: IURA Edition 2009, ISBN 978-80-8078-293-1 
 8. Juraj PekárSoftvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel. Bratislava: EKONÓM 2010,  ISBN 978-80-225-2889-4 
 9. Marián GogaEkonomická dynamika. Bratislava: IURA Edition 2011, ISBN 978-80-8078-394-5 
 10. Martin Lukáčik – Adriana Lukáčiková – Karol SzomolányiEkonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: EKONÓM 2011, ISBN 978-80-225-3320-1 ERRATA
  Dáta v príkladoch    Všetky príklady spolu 
 11. Zlatica Ivaničová – Michaela Chocholatá – Kvetoslava SurmanováEkonometrické modelovanie. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3381-2 
 12. Ivan Brezina – Zuzana Čičková – Pavel GežíkSieťová analýza. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3503-8 
 13. Marián GogaTeória hier. Bratislava: Iura Edition 2013, 144 s. ISBN 978-80-8078-613-7 
 14. Adriana Lukáčiková – Martin Lukáčik – Karol SzomolányiEkonometria 1. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3543-4  ERRATA
  Dáta v príkladoch 
 15. Juraj Pekár – Zuzana ČičkováSoftvérová podpora vybraných modelov operačného výskumu. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3593-9 
 16. Michaela ChocholatáLineárne programovanie pre manažérov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3562-5 
 17. Karol Szomolányi – Martin LukáčikMakroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3663-9
  Súbory k zbierke 
 18. Martin Lukáčik – Adriana LukáčikováVektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0
  Súbor s údajmi použitými v monografii  ERRATA 
 19. Juraj Pekár – Andrea FurkováPrípadové štúdie z viackriteriálneho rozhodovania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 168 s. ISBN 978-80-225-3837-4 
 20. Ivan Brezina – Juraj PekárOperačná analýza v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 280 s. ISBN 978-80-225-4012-4

Open-source software and free books pre operačný výskum a ekonometriu

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?