EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

prof. Zoya Baranik, Ukrajina - Kyev National State University

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava

Ing. František Bernadič, Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava

Ing. Mikuláš Cár, PhD., Slovenská republika - Národná banka Slovenska, Bratislava

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Česká republika - Vysoká škola ekonomická, Praha

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Česká republika - Vysoká škola ekonomická, Praha

PhDr. Ľudmila Ivančíková, Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava

doc. PhDr. Ivan Janiga, PhD., Slovenská republika - Strojnícka fakulta STU, Bratislava

doc. Ing. Ľuboš Marek, CSc., Česká republika - Vysoká škola ekonomická, Praha

prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc., Slovenská republika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

doc. Ing. Bohdan Linda, CSc., Česká republika - Univerzita Pardubice

prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD., Česká republika - Univerzita Pardubice

prof. Ing. Rudolf Pálenčár, CSc., Slovenská republika - Strojnícka fakulta STU, Bratislava

prof. Anatolij Piljavskij, Ukrajina - Lviv Academy of Commerce

prof. dr. hab. Jozef Pociecha, Poľsko - University of Economics, Krakow

prof. Victor Schevchuk, Ukrajina - Lviv Academy of Commerce