Odovzdávanie certifikátov SAS a IAB Univerzita 2022 - skvelý štart do budúcej kariéry

Dňa 7. apríla 2022 koordinátorka SAS Academic Katarína Krausová a predseda správnej rady IAB Slovakia Matej Kolarovský spolu s príslušnými pedagógmi symbolicky osobne odovzdali študentom študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.

Odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii (odbor ŠME) vysokoškolského vzdelania II. stupňa sa umiestnil v Top25 medzi odbormi vzdelania s najvyšším uplatnením v pracovnej oblasti Spoločenské vedy. Tento rebríček uplatnenia absolventov a trendov na trhu práce môžete nájsť na novom portáli Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny "Trendy práce".