Štatistické metódy v marketingu (predmet KŠ) je ukážkou prepojenia školy s praxou.
Už druhý rok sa tešíme zo spolupráce Katedry štatistiky, IAB Slovakia a SAS Slovakia pri projekte "IAB Univerzita".

Na prednáškach študenti získajú vedomosti z bohatej bázy tém digitálneho marketingu od najpovolanejších odborníkov z praxe. Štruktúra a obsah prednášok je pripravená v spolupráci so združením pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Teoretická časť kurzu končí testom, pričom tí najlepší študenti (s hodnotením 75% a viac) získajú Certifikát základov online marketingu, ktorý je vynikajúcim štartovacím balíčkom do životopisu pre kariéru v oblasti marketingu a prípravou pre ďalšie vzdelávanie v oblasti marketingu. Obsah kurzu zodpovedá najmodernejším trendom a je obohatený o najaktuálnejšie údaje z trhu internetovej reklamy na Slovensku.

Lektori z praxe a certifikovaní DIMAQ tréneri budú odovzdávať svoje bohaté skúsenosti z praxe nádejným budúcim marketérom. So študentami budú počas prednášok v úzkom kontakte – môžu tiež spolupracovať na semestrálnych projektoch, bakalárskych alebo diplomových prácach a pod. ako externí konzultanti. Pre odborníkov z praxe je to skvelá príležitosť nájsť medzi najšikovnejšími študentami svojich budúcich kolegov.

Na cvičeniach sa študenti zoznámia so základnými štatistickými balíkmi SAS®. (Base, Enterprise Guide) ale aj SAS VIYA. Po zoznámení sa s prostredím SAS sa študenti stretnú s najvyužívanejšími technikami data-miningu v oblasti marketingu, ako sú: deskriptívna analýza, testy hypotéz, analýza závislostí, zhluková analýza, regresná a korelačná analýza, diskriminačná analýza, a iné. Po úspešnom absolvovaní predmetu získajú najlepší študenti Certifikát základov štatistických metód v marketingu v softvéri SAS, ktorý bude deklarovať pre budúcich zamestnávateľov ich pripravenosť.

Pilotného ročníka IAB Univerzity sa zúčastnilo v minulom roku 24 študentov. Tí najúspešnejší získali aj certifikát, ktorý je ich vstupenkou pre kariéru v oblasti marketingu. Tešíme sa, že sa s ním radi pochvália, či už doma, v práci, no dokonca i na plavárni 😊.

iab univerzita studenti 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.