Načítavam stránku...
 

Konferencie

25.Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar - 10. - 12. october 2018, Bratislava

Quantitative Methods in Socio-Economic Research - Theory and Applications

10. - 12. 10. 2018   Bratislava (SK)

PROGRAMME

programme photo

5. vedecký semiár doktorandov - 3. jún 2015, Katedra štatistiky

5. vedecký seminár doktorandov

5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii "Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii". 

2015 06 03 seminar doktorandovZborník príspevkov

 

Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar - 21. - 24. október 2014, Szczawnica PL


Quantitative Methods for the Analysis of Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries

21. - 24. 10. 2014   Szczawnica (PL)

 

 

 

Prehľad vedeckých grantov

VEGA 1/0092/15

Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov

Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. / KŠ FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2015 - 2017

 

VEGA 1/0548/16

Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia

Vedúci projektu: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. / KŠ FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2016 - 2018

 

Prehľad grantových schém

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?