ONDRUŠOVÁ, Lucia, Ing., PhD.

103002 - Katedra účtovníctva a audítorstva

odborná asistentka prodekanka pre vzdelávanie
Miestnosť D7.06
E-mailová adresa
Telefón +421267295706
Pedagogická činnosť:
  • Účtovníctvo / Accounting
  • Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Accounting of Business Entities I
  • Účtovníctvo vlastníckych transakcií / Accounting for Equity Transactions
Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia / Scientific Interests

  • účtovníctvo
  • účtovná závierka
  • vlastnícke transakcie