prenos: Účtovníctvo podnikateľských subjektov (I)

zaradenie opakujúcich študentov na výučbu

 

Cvičenia - študenti si môžu vybrať z ponúkaných cvičení pre danú fakultu podľa centrálneho rozvrhu to cvičenie, ktoré im z časových dôvodov vyhovuje a budú sa ho zúčasťnovať celý semester; kontaktujte príslušného učiteľa a požiadajte o zaradenie do hodiny v TEAMS, obmedzenie max. 3 študenti na 1 cvičenie:

študenti FHI účtovníctvo:
pondelok 11:00 (2 cvičenia)
streda 9:15 (2 cvičenia), 11:00, 13:30
štvrtok 7:30, 13:30 (2 cvičenia)

študenti FHI MR:
streda 13:30

študenti FMV:
pondelok 11:00 (2 cvičenia)
utorok 11:00, 13:30
štvrtok 9:15 (2 cvičenia)

študenti FPM:
pondelok 17:00
utorok 11:00, 13:30 (2 cvičenia), 15:15 (3 cvičenia)
streda 11:00 (2 cvičenia)
štvrtok 9:15 (2 cvičenia), 11:00 (3 cvičenia), 15:15 (2 cvičenia)

Prednášky:

Študenti si môžu vybrať z ponúkaných tú prednášku, ktorá im z časových dôvodov vyhovuje:
Pondelok: 9:15 – 10:45 (prednostne FHI)
Utorok: 9:15 – 10:45 (prednostne FMV)
Streda: 9:15 – 10:45 (prednostne FPM)

Si študent vysokej školy ekonomického, technického alebo právneho zamerania? Zaujímaš sa o audit alebo daňové poradenstvo?