Načítavam stránku...
 

Katedra účtovníctva a audítorstva, ktorá ako jediná na Slovensku poskytuje úplné vysokoškolské vzdelanie v oblasti účtovníctva, audítorstva a kontroly a to vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

1. stupeň - bakalárske štúdium (3 roky), abosloventi nášho študijného programu Účtovníctvo získavajú titul Bc.

2. stupeň - inžinierske štúdium (2 roky), absolventi nášho študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo získavajú titul Ing.

3. stupeň - doktorandské štúdium (3 roky denné štúdium, 5 rokov externé štúdium), absolventi nášho študijného programu získavajú titul PhD.

 

V októbri 2015 získala Fakulta hospodárskej informatiky ako prvá fakulta na Slovensku prestížnu akreditáciu Association of Certified Charetered Accountants so sídlom v Glasgow (ACCA) na vybrané predmety vyučované  práve v študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) a Účtovníctvo a audítorstvo (inžinierske štúdium).

 

Uplatnenie absolventov

V Slovenskej republike musí mať každý podnik (ale aj nepodnikateľská organizácia) vedené účtovníctvo, pričom externe sa tejto činnosti venuje viac ako 5 000 firiem. Medzi našich absolventov patril, guvernér národnej banky, viacerí prezidenti Slovenskej komory audítorov či Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov či topmanažéri domácich ale aj zahraničných podnikov - pretože pre ekonomické riadenie nie je nič lepšie, ako vedieť čítať účtovné výkazy.

 

Spolupráca

Nezanedbateľné miesto v činnosti katedry má spolupráca s účtovnými, audítorskými a poradenskými spoločnosťami, inštitúciami verejného a štátneho sektora a profesijnými organizáciami. Každý rok tak privítame na našich prednáškach desiatky z nich.

  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  • Slovenská komora audítorov
  • Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
  • Slovenská komora daňových poradcov
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Úrad pre dohľad nad výkonom audit
 
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?