Pokyny ku skúške z predmetu Účtovníctvo

 Pokyny ku skúške z predmetu Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. (UPS I.) 

 Rámcová účtová osnova pre podnikateľov (UPS I.) 

Otázky a literatúra na štátnu skúšku na bakalárskom štúdiu ÚČTOVNÍCTVO 

Otázky a literatúra na štátnu skúšku na inžinierskom štúdiu - Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO 

Otázky a literatúra na štátnu skúšku na inžinierskom štúdiu - Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÝ MANAŽMENT 

Analýza účtovnej závierky  - otázky na skúšku  

Účtovníctvo - otázky na skúšku

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. 2018/2019 - otázky na skúšku 

Makro na náhodné usporiadanie súboru dát