Rámcová účtová osnova pre podnikateľov (Účtovníctvo, UPS I.) 

  Otázky a literatúra na štátnu skúšku na bakalárskom štúdiu 2023: ÚČTOVNÍCTVO 

Otázky a literatúra na štátnu skúšku na inžinierskom štúdiu 2023: ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO 

Otázky na skúšku: Finančné účtovníctvo I. pre akademický rok 2022/2023

Makro na náhodné usporiadanie súboru dát