Oddelenie medzinárodných vzťahov

BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, Ing., PhD.

BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

  D7.06 +421267295706