Čo musím urobiť JA ako študent ak mám záujem o zahraničný pobyt?

  • Zistiť si dostatok informácií o univerzite, na ktorej chceš absolvovať svoj študijný pobyt, napr. ktoré predmety tu môžeš študovať, aby ti mohli byť uznané na FHI v rámci tvojho riadneho štúdia a pod.
  • Načas a kompletne odovzdať potrebné materiály prodekanovi pre zahraničné vzťahy tvojej fakulty, čím sa zúčastníš výberového konania fakulty
  • Následne komunikovať s OZV (Oddelenie pre zahraničné vzťahy) – 2.výberové kolo
  • Študenti, ktorí sú vyslaní FHI EU na zahraničný pobyt sú povinní riadiť sa ustanoveniami študijného a skúšobného poriadku FHI EU.
  • Študenti vyslaní na študjiní pobyt požiadajú o uvoľnenie zo štúdia (pozri Študijný poriadok FHI)

 

Na aké univerzity môžem vycestovať?

  • Zoznam partnerských inštitúcií a medzinárodných organizácií si môžeš pozrieť na stránke univerzity.

 

Kde nájdem formuláre a ďalšie podmienky k Erasmu+?

  • Všetko to, čo hľadáš k Erasmu+, nájdeš na jednom mieste v kolonke "odchádzajúci študenti".