V piatok 7. 2.2020  sa uskutočnil na univerzite Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na prvom stupni štúdia.

Aj Fakulta hospodárskej informatiky mala prezentácie svojich študijných programov (Hospodárska informatika, Manažérske rozhodovanie, Účtovníctvo). Budúci študenti sa mohli dozvedieť základné fakty na prezentácii v miestnosti B1.03 alebo priamo na konzultácii s pedagógmi fakulty či študentami - členmi Študentského parlamentu FHI. 

Vedeli ste, že Manažérske rozhodovanie Vás pripravuje na študijné programy na druhom stupni, ktoré sú jedinečné na Slovensku?

Aktuárstvo - pokiaľ chcete preniknúť do tajov poisťovníctva - nie ako poisťovací poradca, ale ako tvorca poistných produktov, odhadca rizík, prognostik, pracovať v nadnárodnej poisťovni a pripravovať správy pre klientov možno až z Ameriky...

Operačný výskum a ekonometria - štúdium, ktorého kvality oceňujú aj v Bruseli - (študentské mobilty), pripraví Ťa na prácu v ktoromkoľvek odvetví, kde sa mihne ekonómia - čiže každý podnik, spoločnosť, samospráva. Dáva základy ekonometrie, logistiky, mikro aj makroekonómie... Odkryje Ti procesy, ktoré ovplyvňujú DHP či infláciu a mnoho ďalšieho.

Štatistika -  názov študijného programu hovorí sám za seba... ale skrýva sa za ním omnoho viac. Napríklad certifikát od svetovej spoločnosti SAS, skúmanie parametrov ovplyvňujúcich nezamestnanosť, chudobu, demografiu...a mnoho ďalších. 

Študijný program Hospodárska informatika je základom pre Manažérske rozhodovanie na druhom stupni štúdia. Naši študenti sa vyznajú nielen v programovaní, aplikáciách, ale sú v praxi dôležití a cenení najmä pre znalosti z ekonomických procesov. Takže, programovať vie veľa absolventov z iných fakúlt...ale tí naši absolventi aj vedia, čo programujú a prečo - preto majú zamestnanteľnosť vyše 97 %.

Študijný program Účtovníctvo - príprava pre študijný program Účtovníctvo a audítorstvo.  Kvalitu štúdia potvrdzuje aj to, že Ti spoločnosť ACCA uzná zo štúdia 6 z 12 modulov potrebných na získanie medzinárodnej certifikácie. A zamestnateľnosť - skvelá - nepracuje len ten, čo nechce... 

Príprava pre prax - príprava pre život

Všetky informácie  nájdete na stránke fakulty  https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie alebo http://budajty.fhi.sk/ alebo na stránke http://infoday.spfhi.sk/.

 No a ako nám bolo - pozrite si fotky 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.