Od 01. 09. 2022 prechádzajú študijné programy Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave na nové študijné plány a to v súlade s procesom akreditácie.

Fakulta hospodárskej informatiky bude poskytovať štúdium od 01. 09. 2022 v týchto študijných programoch:

1. stupeň štúdia 2. stupeň štúdia 3. stupeň  
Hospodárska informatika Aktuárstvo Kvantitatívne metódy v ekonómii  
Manažérske rozhodovanie Informačný manažment Účtovníctvo  
Účtovníctvo Operačný výskum a ekonometria    
  Účtovníctvo a audítorstvo    

v jednotlivých položkách nájdete možnosti uplatnenia absolventov, profil absolventa či cieľ vzdelávania.