Študijní poradcovia pre 1. stupeň štúdia:  
Data science v ekonómii  doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Hospodárska informatika Ing. Igor Košťál, PhD.
Účtovníctvo Ing. Anton Marci, PhD.