Konzultácie k predmetom dohodnú vyučujúci s doktorandmi individuálne.