Doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave

 

Oznamy

Žiadosť o uvoľnenie z doktorandského štúdia z dôvodu študijného pobytu v zahraničí alebo z dôvodu odbornej stáže v hospodárskej praxi doktorand adresuje dekanovi FHI EU v Bratislave. Predložená žiadosť musí byť podpísaná školiteľom doktoranda a vedúcim katedry, na ktorej doktorand zabezpečuje pedagogickú činnosť.

 Kontakt:

Eva Čerteková, Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, č.dv.: D7.16, tel.: 67295 723, e-mail: