Načítavam stránku...
 
  Termín Poznámka
Zápisy na štúdium 5. 9. - 14. 9. 2016  
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 5. 9. 2016  
Slávnostné otvorenie akademického roka 26. 9. 2016  
Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň 26.9. - 23. 12. 2016  
Týždeň na udeľovanie zápočtov 19. 12. - 23. 12. 2016  
Výučba – zimný semester – externé štúdium – 1. a 2. stupeň 24. 9. - 17. 12. 2016  
Výučba – zimný semester – 3. stupeň štúdia september - december 2016  
Skúškové obdobie – zimný semester 2.1. - 10. 2. 2017  
Výučba – letný semester – denné štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 13. 2. - 12. 5. 2017  
Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 13. 2. - 28. 4. 2017  
Výučba – letný semester – externé štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 11. 2. - 13. 5. 2017 okrem 15. 4. 2017
Výučba – letný semester – externé štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 11. 2. - 29. 4. 2017 okrem 15. 4. 2017
Týždeň na udeľovanie zápočtov

24. 4. - 29. 4. 2017

9. 5. - 13. 5. 2017

pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni

pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni

Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia február - máj 2017  
Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 2. 5. - 27. 5. 2017  
Skúškové obdobie – letný semester 15. 5. - 7. 7. 2017*  
Štátne skúšky – bakalárske, inžinierske 15. 5. - 7. 7. 2017** termíny budú upresnené vo februári 2017
Štátne skúšky – dizertačné August 2017 termíny budú upresnené v júni 2017
Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia 12. 6. - 16. 6. 2017  
Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia

19. 6. - 7. 7. 2017

21. 8. - 25. 8. 2017

termíny budú upresnené vo februári 2017
Prijímacie skúšky pre 3. stupeň štúdia jún - júl 2017  
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok na 1. stupni štúdia august 2017 termíny budú upresnené vo februári 2017
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok na 2. stupni štúdia máj 2018 termíny budú upresnené vo februári 2018
Promócie (2. stupeň štúdia) 26. 6. - 7. 7. 2017 termíny budú upresnené vo máji 2017
Promócie (1. stupeň štúdia) 3. 7. - 7. 7. 2017 termíny budú upresnené vo máji 2017
Promócie (3. stupeň štúdia)

október 2016

marec 2017

 
Obdobie hlavných prázdnin 10. 7. - 31. 8. 2017  

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia


Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 13.1.2016

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 20. 1. 2016

Prerokovalo: Vedenie FHI v Bratislave dňa 22.2.2016

Prerokovalo a schválilo: Kolégium dekana FHI dňa 7. 3. 2016

 
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?