Akademický rok 2021/2022

Harmonogram zaveru akademickeho roka -2020/2021 -  termíny budeme ešte upravovať podľa aktuálnej situácie. Odporúčame priebežne sledovať stránku.

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2020