Harmonogram akademického roka 2022/2023

Harmonogram zaveru akademickeho roka -2021/2022-  termíny budeme ešte upravovať podľa aktuálnej situácie. Odporúčame priebežne sledovať stránku.

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2020