Študijní poradcovia pre 2. stupeň štúdia:  
Data science v ekonómii doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Aktuárstvo doc. Ing. Michal Páleš, PhD.
Informačný manažment Ing. Veronika Horniaková, PhD. MSc.
Účtovníctvo a audítorstvo Ing. Petra Krišková, PhD.