Študenti FHI majú prostredníctvom programu Microsoft Development Network Academic Aliance možnosť využívať softvér od firmy Microsoft na účely výučby alebo nekomerčného výskumu. Softvér nesmie byť použitý na komerčné či akékoľvek iné účely týkajúce sa infraštruktúry v triedach, laboratóriách alebo v administratíve. Môže byť použitý iba v rámci fakulty a je ho možné použiť aj na súkromných počítačoch študentov, ktorí v rámci výučby navštevujú semináre, kde sa tento softvér využíva.

Súčasťou ponúkaných softvérových produktov je aj operačný systém MS Windows. Tento OS je možné nainštalovať na novo zakúpené počítače študentov zaobstarané bez OS. Tento softvér je možné používať i po ukončení MSDNAA, či odchode študenta z katedry/školy, no bez možnosti aktualizácií. Jednotlivé produkty sú plne funkčné, môžete sa však stretnúť s obmedzením počtu používateľov, kedže produkty sú určené len pre potreby konkrétneho študenta. V katalógu dostupných produktov sa momentálne nachádza viac, než 180 softvérových produktov, ktoré postupne pribúdajú.

K softvéru v rámci programu MSDN AA sa môžete dostať na adrese http://msdn.fhi.sk, kde je nutné zaregistrovať sa. K registrácii je potrebná funkčná e-mailová adresa (prosíme študentov, aby používali „seriózne“ e-mailové adresy, nie rôzne kontakty na chat-y a podobne) a 10-miestne číslo z preukazu ISIC (bez medzier). Po zaregistrovaní sa doručí potvrdzujúci e-mail o umožnení prístupu k sťahovaniu softvéru.

Softvér sa nachádza na serveroch spoločnosti Microsoft v USA alebo v Írsku. Zo siete SANET neboli zaznamené žiadne väčšie problémy pri sťahovaní, u iných poskytovateľoch internetového pripojenia rýchlosť sťahovania závisí najmä od priepustnosti ich zahraničnej konektivity.