Načítavam stránku...
 

 Základné informácie o štipendiách poskytovaných študentom FHI

Sociálne štipendiá

Základné informácie o systéme sociálnej podpory študentov

Sociálna podpora sa študentom vysokých škôl poskytuje priamou a nepriamou formou:

  • Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá, ktoré môže poskytovať vysoká škola z prostriedkov štátneho rozpočtu (sociálne štipendiá) a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
  • Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:
    1. stravovanie a ubytovanie,
    2. finančná podpora a organizačná podpora športových činností a kultúrnych činností.

Každý študent má právo sa uchádzať o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky, predpísané na ich poskytnutie. Pri počte uchádzačova o niektorú z nenárokových služieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba (napr. ubytovanie, pôžička) poskytne uchádzačom podľa vopred určených kritérií, ktoré zohľadňujú najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača.

Pokiaľ sa chcte uchádzať o sociálne štpendium, treba si osobne vyzdvihnúť tlačivo žiadosti u referentky sociálneho oddelenia v miestnosti D7.38.

 

Kontakt

Mgr. Bronislava Blahová

referentka sociálneho oddelenia

miestnosť: D 7.38 (7. poschodie)

telefón: +421 2 6729 5738

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Úradné hodiny

Utorok -  štvrtok 9.00 - 12.00 , 13:00 - 15:00

 

Motivačné štipendiá

Na Fakulte hospodárskej informatiky prebieha prideľovanie štipendií zo Štipendijného fondu Ekonomickej univerzity v Bratislave (vlastný zdroj EU v Bratislave) a zo sumy  poskytnutej FHI EU v Bratislave Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Spravidla prebieha Zasadnutie hodnotiacej komisie pre študentov v dvoch termínoch - na konci akademického roka (koniec júna) a v polovici zimného semestra (koniec októbra).

Na prvom zasadnutí v júni sa prideľujú spravidla financie za dosiahnuté úspechy vo výskumnej, vedeckej, umelecke, športovej činnosti v  aktuálnom akademickom roku  (napríklad vo ŠVOČ, Cena dekana FHI za vynikajúcu záverečnú prácu, vynikajúce výsledky počas celého štúdia) - sú to najmä ocenenia pre študentov, ktorí končia štúdium (a tým pádom majú uzavreté známky) alebo ocenenia pre študentov v súťažiach a činnostiach, ktoré už majú známe konečné výsledky a tým pádom sa dajú vyhodnotiť.

Druhé kolo na jeseň sa spravidla týka študentov, ktorí pokračujú v štúdiu, pričom sa vyhodnocujú najmä študijné výsledky za predchádzajúci akademický rok a sociálna situácia študenta v aktuálnom akademickom roku (podané kompletné žiadosti o sociálne štipendium do 29.9. - teda so všetkými potrebnými potvrdeniami z príslušných inštitúcií)

V oboch kolách sa prideľujú prostriedky  v súlade so Štipendijným poriadkom Ekonomickej univerzity v BratislavePravidlami pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave  podľa príslušných paragrafov.

Opísaný postup je len orientačný, každý rok má  fakulta pridelenú inú sumu  a aj maximálny počet  študentov, ktorí môžu získať motivačné štipendium. Preto sa sumy v jednotlivých kategóriách každý rok líšia. (študijný priemer potrebný na získanie motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky je každý rok iný).

Kontakt

RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

prodekanka pre rozvoj

miestnosť: D 8.36 (8. poschodie)

telefón: +421 2 6729 5836

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v stredu od 11:00 do 13:00 hod. 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?