Študijné a sociálne oddelenie

BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

D7.38 +421267295738
  • sociálne štipendiá,
  • prijímacie konanie pre 1. a 2. stupeň štúdia.
  • 1. stupeň štúdia - študijný program data science v ekonómii.
  • 2. stupeň štúdia - študijný program účtovníctvo a audítorstvo.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
{
KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

A7.08 +421267295708
  • 1. stupeň štúdia - študijný program účtovníctvo,
  • 2. stupeň štúdia - študijný program aktuárstvo, data science v ekonómii.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

A7.09 +421267295709
  • 1. stupeň štúdia - študijný program hospodárska informatika,   
  • 2. stupeň štúdia - študijný program informačný manažment.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

Úradné hodiny cez akademický rok

utorok 09:00 - 12:00
streda 12:30 - 14:30
štvrtok 09:30 - 12:00

 

Úradné hodiny cez školské prázdniny

streda 08:30 - 11:30