Študijné a sociálne oddelenie

 

BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

A7.08 +421267295708
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program HI,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

D7.38 +421267295738
  • sociálne štipendiá,
  • prijímacie konanie pre 1. a 2. stupeň štúdia.
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program MR,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

A7.09 +421267295709
  • 2. stupeň štúdia - denné štúdium, programy AKT, OVE, ŠME, UA, MFM. 

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

A7.08 +421267295708
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program UC,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

D7.37 +421267295737
  • 1. stupeň štúdia – externé štúdium, program HI,            
  • 2. stupeň štúdia – externé štúdium, program IM.
  • 2. stupeň - denné štúdium, program IM.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

Úradné hodiny cez akademický rok

utorok 09:00 - 12:00
streda 12:30 - 14:30
štvrtok 09:30 - 12:00

 

Úradné hodiny cez školské prázdniny

streda 08:30 - 11:30