Zásady prideľovania ubytovania  

Harmonogram prideľovania ubytovania

Všetky dokumenty súvisiace s ubytovaním nájdeš na stránke univerzity https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie#dokumenty

Pri podávaní žiadostí o ubytovanie odporúšame preštudovať si harmonogram a sledovať oznamy na stránke fhi.euba.sk alebo na stránke študentského parlamentu http://spfhi.sk/ubytovanie.html.