Načítavam stránku...
 

Základné informácie

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium začínajúce v akademickom roku 2019/2020

Témy dizertačných prác školiteľov doktorandského štúdia pre akademický rok 2019/2020

Prihláška

 

Povinné prílohy k prihláške: životopis, motivačný list, potvrdenie o zaplatení poplatku, notársky overené kópie vysvedčenia, diplomu a dodatku k diplomu, projekt dizertačnej práce v slovenčine a v angličtine

Nepovinné prílohy k prihláške: zoznam doteraz publikovaných prác, potvrdenie o praxi

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?