ŠTÚDIUM CUDZÍCH JAZYKOV je súčasťou každého programu na Ekonomickej univerzite.