11

 

preco studovat na fhi new

Ďalšie benefity:

 • Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave ponúka štúdium jedinečných a atraktívnych študijných programov
 • FHI poskytuje akreditované vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia
 • absolventi majú jedny z najvyšších nástupných platov, ktoré následne aj najrýchlejšie rastú
 • absolventi FHI sú žiadaní na trhu práce
 • študentov už počas štúdia oslovovujú a vyhľadávajú poprední zamestnávatelia 
 • požiadavky praxe sú aplikované do výučby aj prostredníctvom prednášok zabezpečovaných odborníkmi z praxe
 • spolupráca s praxou už počas štúdia
 • nadobudnutie praktických zručností už počas štúdia
 • štúdium cudzích jazykov
 • študenti môžu časť štúdia absolvovať v zahraničí na jednej z takmer 300 partnerských univerzít prostredníctvom mobilitných programov
 • prístup k špecializovaným softvérom SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Pohoda, Datev, IDEA a pod.
 • možnosť získať certifkáty ACCA, CIMA, SAS
 • motivačné štipendiá
 • ubytovanie na univerzitných internátoch
 • bohaté mimoškolské aktivity (šport, folklór, Bál študentov, Beánie, Lámavice, strom absolventov, kvapka krvi, aktivity Študentského parlamentu FHI a pod.)

 

Ponuka študijných programov Fakulty hospodárskej informatiky:
studijne programy prehlad
 

Hodnotenie uplatnenia absolventov odborov vzdelávania, v rámci ktorých pôsobia aj študijné programy zabezpečované Fakultou hospodárskej informatiky, nájdete na stránke https://fhi.euba.sk/aktuality/398-trendy-v-praci-a-nasi-absolventi