Ďalšie užitočné informácie o grantových projektoch nájdete na: https://euba.sk/veda-vyskum/projekty/projekty-a-ich-manazment