Ďalšie užitočné informácie o grantových projektoch nájdete na: https://euba.sk/veda-vyskum/vyskumna-projektova-a-inovacna-spolupraca/projekty-a-ich-manazment