Načítavam stránku...
 

Riešené projekty r. 2019

 

VEGA

Číslo projektu Názov projektu APVV Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
1/0647/19 Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. KMA 2019 - 2021
1/0294/18 Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. KOVE 2018 - 2020
1/0120/18 Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. KMA 2018 - 2020
1/0373/18 Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. KAI 2018 - 2020
1/0351/17 Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD.        KOVE 2017 - 2019
1/0248/17 Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. KOVE 2017 - 2019
1/0618/17 Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. KMA 2017 - 2019
1/0221/17 Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. KMA 2017 - 2019
1/0770/17 Dostupnosť bývania na Slovensku doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. 2017 - 2019 

 APVV

Číslo projektu Názov projektu APVV Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
APVV-16-0602

 Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR- od nákladov k hodnote

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.     KÚA  2017 - 2021
SK-SRB-18  Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia  prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD.  KOVE  2019 - 2020

 

Číslo projektu Názov projektu IDPM Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
I-19-107-00 Globalizácia účtovných štandardov v kontexte vývoja priamych zahraničných investícií Ing. Alexandra BAGIOVÁ KÚA 2019

Riešené projekty r. 2018

 

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
1/0294/18 Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. KOVE 2018 - 2020
1/0120/18 Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. KMA 2018 - 2020
1/0373/18 Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. KAI 2018 - 2020
1/0351/17 Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD.        KOVE 2017 - 2019
1/0248/17 Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. KOVE 2017 - 2019
1/0618/17 Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. KMA 2017 - 2019
1/0221/17 Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. KMA 2017 - 2019
1/0770/17 Dostupnosť bývania na Slovensku doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. 2017 - 2019
1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 2016 - 2018
1/0512/16 Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. KÚA 2016 - 2018
1/0935/16 Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. KÚA 2016 - 2018

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
026EU-4/2016 Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR Ing. Renáta HORNICKÁ, PhD.        KÚA 2016 - 2018

APVV

Číslo projektu Názov projektu IGPM Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
APVV-16-0602

Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR

– od nákladov k hodnote

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.        KÚA 2017 - 2021

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGPM Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
I-18-105-00 Finančná analýza ako nástroj udržateľného rozvoja v podnikoch strojárenského priemyslu Ing. Denisa ORISKÓOVÁ KÚA 2018 - 2018
I-18-111-00 Rozvoj digitalizácie v podnikateľskom subjekte v kontexte účtovnej a daňovej legislatívy Ing. Milan GEDEON KÚA 2018 - 2018

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?