Načítavam stránku...
 

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
1/0351/17 Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD.        KOVE 2017 – 2019
1/0248/17 Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. KOVE 2017 – 2019
1/0618/17 Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. KMA 2017 – 2019
1/0221/17 Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. KMA 2017 - 2019
1/0770/17 Dostupnosť bývania na Slovensku doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. 2017 - 2019
1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 2016 - 2018
1/0512/16 Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. KÚA 2016 – 2018
1/0935/16 Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. KÚA 2016 - 2018
1/0697/15 Optimalizačné modely a metódy ako nástroje efektívnej regulácie v modernej teórii organizácie sieťových odvetví prof. Ing. Michal FENDEK, PhD. KOVE 2015 – 2017
1/0245/15 Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. KOVE 2015 – 2017
1/0444/15 Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku doc. Ing. Martin LUKÁČIK, PhD. KOVE 2015 – 2017
1/0092/15 Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov prof. Ing. Milan TEREK, PhD. 2015 - 2017

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
026EU-4/2016 Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR Ing. Renáta HORNICKÁ, PhD.        KÚA 2016 – 2018

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGPM Vedúci projektu Katedra Doba riešenia
I-17-102-00 Prepojenie jednotného poistného trhu EÚ prostredníctvom novej regulácie Solvency II Ing. Zuzana GAJDOŠOVÁ        KÚA 2017 – 2017

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?