Načítavam stránku...
 

 

VEGA 1/0697/15

Optimalizačné modely a metódy ako nástroje efektívnej regulácie v modernej teórii organizácie sieťových odvetví

Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, PhD. / KOVE FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2015 - 2017

 

VEGA 1/0245/15

Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií

Vedúci projektu: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD. / KOVE FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2015 - 2017

 

VEGA 1/0444/15

Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku

Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD. / KOVE FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2015 – 2017

 

VEGA 1/0092/15

Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov

Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. / KŠ FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2015 - 2017

 

VEGA 1/0548/16

Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia

Vedúci projektu: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. / KŠ FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2016 - 2018

 

VEGA 1/0512/16

Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku

Vedúci projektu: doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. / KÚA FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2016 - 2018

 

VEGA 1/0935/16

Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL

Vedúci projektu: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. / KÚA FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2016 - 2018

 

KEGA 026EU-4/2016

Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR

Vedúci projektu: prof. Ing. Janka Hvoždarová, PhD. / KÚA FHI EU v Bratislave

Doba riešenia projektu: 2016 - 2018

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?