Aktuálne informácie pre akademický rok 2024/2025

 

Časový harmonogram

Súťažný poriadok ŠVOČ

Šablóna

Prihlasovací formulár

Posudok

Pokyny

 

 Pokiaľ dokumenty potrebujete upravovať, odporúčame ich stiahnuť a otvoriť v príslušnej aplikácii, pokiaľ sa súbor otvorí v prehliadači, nemusí umožniť editáciu súboru.