Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) poskytuje študentom možnosť rozvíjať svoje odborné poznatky a preukázať svoje analytické schopnosti v oblastiach súvisiacich so štúdiom na FHI. Cieľom súťaže je motivovať študentov k systematickej odbornej a vedeckej práci, podporovať ďalšie vzdelávanie študentov a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce pred auditóriom. Účastníci získajú okrem cenných skúseností aj doplnkové body k svojej žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce sú každoročne ocenené aj finančnou odmenou.

 

Aktuálne informácie pre akademický rok 2021/2022

 

Časový harmonogram

Súťažný poriadok ŠVOČ 

Šablóna

Prihlasovací formulár

Posudok

Pokyny

Harmonogram