Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) poskytuje študentom možnosť rozvíjať svoje odborné poznatky a preukázať svoje analytické schopnosti v oblastiach súvisiacich so štúdiom na FHI. Cieľom súťaže je motivovať študentov k systematickej odbornej a vedeckej práci, podporovať ďalšie vzdelávanie študentov a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce pred auditóriom. Účastníci získajú okrem cenných skúseností aj doplnkové body k svojej žiadosti o ubytovanie a pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +. Najlepšie práce sú každoročne ocenené aj finančnou odmenou.

 

Aktuálne informácie pre akademický rok 2022/2023

 

Časový harmonogram

Súťažný poriadok ŠVOČ 

Šablóna

Prihlasovací formulár

Posudok

Pokyny

 

 Pokiaľ dokumenty potrebujete upravovať, odporúčame ich stiahnuť a otvoriť v príslušnej aplikácii, pokiaľ sa súbor otvorí v prehliadači, nemusí umožniť editáciu súboru.