Redaktorka

Eva Čerteková, č. dv. D7.23

 

Adresa redakcie

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

 

tel.: +421 2 6729 5723

e-mail: