Pokyny pre autorov

Rozsah:

  • vedecké state a diskusie 10 až 15 strán. Základnou požiadavkou je originalita príspevku a komplexnosť jeho spracovania. Prijímame príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku (uprednostňujú sa príspevky v anglickom jazyku);
  • informácie maximálne 2 strana;
  • recenzie maximálne 2 strany.

 

Forma:

 

Príspevky predkladajú autori elektronicky vo formáte .doc/.docx do systému na stránke http://ei.fhi.sk/index.php/EAI. Príspevky sú recenzované. Redakčná rada zabezpečí interné a externé posúdenie textu príspevku. Autor príspevku je povinný zapracovať pripomienky z posudkov najneskôr do 2 týždňov od doručenia e-mailov so žiadosťou o vykonanie oponentských posudkov v elektronickom systéme časopisu a zaslať príspevok so zapracovanými pripomienkami vo formáte .doc/.docx prostredníctvom elektronického systému časopisu Ekonomika a informatika. Konečné rozhodnutie o publikovaní príspevku urobí redakčná rada časopisu. Autor pred zverejnením príslušného čísla časopisu Ekonomika a informatika odsúhlasí formátovanie elektronickej verzie článku. Fakulta hospodárskej informatiky si vyhradzuje právo zverejniť príspevky schválené redakčnou radou v elektronickej forme časopisu Ekonomika a informatika. Pred uverejnením článku je autor povinný podpísať nižšie uvedené čestné vyhlásenie a naskenované poslať na .

Autorské honoráre sa neplatia. Predložením príspevku do elektronického systému vedeckého časopisu Ekonomika a informatika dáva autor príspevku vydavateľovi právo, aby bezplatne publikoval text príspevku v časopise Ekonomika a informatika v elektronickej forme vo formáte .pdf.

 

Návod na vloženie príspevku do elektronického systému

Klasifikácia JEL

Čestné vyhlásenie o originalite článku

Declaration of originality

 

Pokyny pre oponentov

Posudok by sa mal zamerať na:

  • aktuálnosť a originalitu témy;
  • primeranosť a úroveň metodiky riešenia;
  • konzultácie, odporúčania, pripomienky;
  • zaradenie do rubriky: vedecké state a diskusie, recenzie, informácie, v prípade, že ho odporúčate uverejniť

 

Návod na spracovanie recenzovaného príspevku v elektronickom systéme