Ivan Brezina - predseda

 • Ekonomická univerzita v Bratislave

Wolfgang Brüggemann

 • Universität Hamburg

Tatiana Čorejová

 • Žilinská univerzita v Žiline

Ferdinand Daňo

 • Ekonomická univerzita v Bratislave

Christopher D. Daykin

 • Government Actuary´s Department, London, Great Britain

Dana Dluhošová

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ralf Michael Ebeling

 • Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg

Richard Farkaš

 • KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Richard Hindls

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Josef Jablonský

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Václav Janeček

 • Univerzita Hradec Králové

Luboš Marek

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Karol Matiaško

 • Žilinská univerzita v Žiline

Ladislav Mejzlík

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Helmut L. Pernsteiner

 • Johannes Kepler University Linz

Józef Pociecha

 • Cracow University of Economics

Zlata Sojková

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vincent Šoltés

 • Technická univerzita v Košiciach

Gejza Wimmer

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Marcela Žárová

 • Vysoká škola ekonomická v Praze