Banner Statistika web1

Statistika: Statistics and Economy Journal je odborný, anonymne recenzovaný open access časopis zaradený v medzinárodnej citačnej databázi odbornej recenzovanej literatúry Scopus, alebo vo Web of Science Emerging Sources Citation Index.

Od roku 2011 vychádza štvrťročne iba v anglickom jazyku.

 

Banner Statistika web2