"Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti na prelome tisícročí 2000"