"Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti 2001"