"Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti 2003"