"Participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach"

Zborník