"Participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach" 

Zborník