Načítavam stránku...
 

Fakulte hospodárskej informatiky ako prvej na Slovensku udelila medzinárodne uznávaná organizácia ACCA akreditáciu pre inžiniersky program.

Účtovníctvo a audítorstvo na výnimky zo skúšok F1-F4 + F8 a inžiniersky program Účtovníctvo a finančný manažment na výnimky zo skúšok F1-F4. Akreditovaný bol aj bakalársky program Účtovníctvo na výnimky zo skúšok F1-F4.

 

Kvalifikácia ACCA zahŕňa nasledujúce skúšky:

Knowledge modul

  •  F1 Accountant in Business (AB)

  •  F2 Management Accounting (MA)

  •  F3 Financial Accounting (FA)

Skills modul

  •  F4 Corporate and Business Law (CL)

  •  F5 Performance Management (PM)

  •  F6 Taxation Czech (TX)

  •  F7 Financial Reporting (FR)

  •  F8 Audit and Assurance (AA)

  •  F9 Financial Management (FM)

Na základe akreditácie sa študenti môžu zapojiť do ACCA Accelerate Programme bez členských poplatkov a poplatkov za uznanie skúšok na ktoré získala Fakulta hospodárskej informatiky výnimku.

Keďže ACCA je z hľadiska vzdelávania celosvetovo asi najrešpektovanejšou medzinárodnou profesijnou organizáciou zaoberajúcou sa kvalifikáciou odborníkov z oblasti účtovníctva, financií a audítorstva je to pre našu univerzitu veľmi dobrá správa - o to viac, že v Čechách a na Slovensku sme medzi piatimi univerzitami (a na Slovensku jediní). Pražská VŠE má rovnaký počet výnimiek, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má (na bakalárskom stupni) v porovnaní s nami zase o jednu výnimku menej - a rovnako má o jednu výnimku menej aj University of New York in Prague a Karlova Universita.

Účelom kvalifikácie ACCA je poskytnúť jej študentom účtovné a finančné znalosti a vedomosti a tiež profesijné hodnoty, ktoré im umožnia stať sa uznávanými finančnými odborníkmi a vybudovať si úspešnú kariéru v akomkoľvek odvetví, v poradenstve, vo verejnej inštitúcii či v súkromnom sektore. Kvalifikácie ACCA vychádzajú zo svetových štandardov pre vzdelávanie účtovníkov stanovených Medzinárodnou federáciou účtovníkov (Intertnational Federation of Accountants IFAC). ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich profesijných účtovných organizácii a už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby po celom svete. V súčasnosti má viac ako  424 000 študentov a 147 000 členov v 170 krajinách sveta.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?